Informatie over de pilot in Amsterdam

Vanaf najaar 2015 tot zomer 2017 voert de Huisartsen Kring Amsterdam / Almere een pilot uit met het Whitebox waarneemsysteem. Met dit systeem kunnen gegevens zónder tussenkomst van een regionale of landelijke server uitgewisseld worden met de huisartsenpost. De pilot wordt op korte termijn (najaar 2017) afgerond.

De Whitebox heeft veel voordelen. Zo kunnen huisartsen individueel beslissen welke gegevens met welke zorgverlener(s) worden uitgewisseld. Er kan voor worden gekozen om alléén gegevens met de huisartsenpost uit te wisselen, en de huisarts kan fijnmazig instellen welke gegevens dat zijn, in overleg met de patiënt. Ook tijdelijke aanmelding van gegevens is mogelijk. De tevredenheid van huisartsen en patiënten over al deze aspecten zullen tijdens de pilot worden onderzocht.

Wat wordt er tijdens de pilot onderzocht?

Gedurende de pilot worden onder meer de technische koppelingen getest, de procedures rond toestemming en de informatievoorziening, en de mening van patiënten en zorgverleners hierover.

De pilot loopt tot en met tot en met het eerste kwartaal van 2016, als nodig tot na de zomer. Zodra de pilot is afgelopen, zullen we hier informatie over geven via deze site.

Achtergrond

De Huisartsen Kring Amsterdam - Almere (HKA) is altijd voorstander geweest van een decentraal waarneemsysteem en heeft daarom in 2013 tijdens de ledenraad van de LHV niet ingestemd met het door ontwikkelen van het LSP.

Uit een enquete van de HKA onder haar leden begin 2014, bleek dat 73% van de 97 respondenten niet was aangesloten op het LSP. 83% van hen gaf aan zich wel te willen aansluiten op een regionale uitwisselingsmogelijkheid. Van de huisartsen die wel op het LSP waren aangesloten, gaf 73% aan de voorkeur te hebben voor een regionaal alternatief.

Uit een enquete van de HKA bleek dat 73% van de 97 respondenten niet was aangesloten op het LSP. Van de huisartsen die wel op het LSP waren aangesloten, gaf 73% aan de voorkeur te hebben voor een regionaal alternatief.

Naar aanleiding van deze enquete heeft het bestuur van de HKA aan onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam gevraagd om een alternatief voor het LSP te ontwikkelen dat zou voldoen aan onze doelstellingen: regionaal/decentraal, veilig en veel aandacht voor de privacy van de patiënt. Dit resulteerde in de Whitebox.

De Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA) is een van de 23 kringen waarin de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is onderverdeeld. De HKA heeft ruim 1000 huisartsleden, waarvan iets meer dan een kwart waarnemers zijn.

Wie doen mee?

Aan de pilot doen zo'n 20 huisartsen mee die gebruik maken van het TetraHIS huisartsen informatie systeem (HIS). Deze huisartsen kunnen via hun HIS, middels de Whitebox, patiënten aanmelden bij de Huisartsenpost Amsterdam (HpA).

Alleen huisartsen die TetraHIS gebruiken en die aangesloten zijn bij de HpA kunnen op dit moment de Whitebox gebruiken om gegevens aan te melden. Elke huisarts die waarneemt op de Huisartsenpost Amsterdam (en die een UZI pas heeft) kan de aangemelde gegevens opvragen indien dit van belang is bij de behandeling van de patiënt.

Nieuws over de pilot

Updates en nieuws over de pilot vindt u op

Nieuws over de pilot