Eigenschappen Whitebox

De Whitebox is een klein kastje in de huisartsen praktijk. Hiermee regelt de huisarts de uitwisseling van gegevens, in samenspraak met de patiënt. Deze precieze controle geeft zeer goede privacybescherming en beveiliging en zorgt ervoor dat het beroepsgeheim optimaal gewaarborgd blijft.

Veilig. Patiëntgegevens verdienen de best mogelijke beveiliging! End-to-end beveiliging houdt derden uit het communicatiepad.

Zelf controle. De huisarts regelt toegang tot het dossier van zijn patiënten zélf, in samenspraak met de patiënt. Niemand kan bij de patiëntgegevens als de huisarts geen toegang geeft.

De huisarts is baas over het systeem. De Whitebox staat fysiek in de huisartsenpraktijk. Niemand buiten de praktijk kan bij de gegevens die op de Whitebox staan. Alleen de huisarts beslist over het systeem.

Betaalbaar. De Whitebox is eigendom voor een vaste lage prijs per jaar. Geen vergoedingen, dus geen prestatieverplichtingen!

Transparant. De huisarts weet en ziet precies wat hij/zij deelt. De patiënt kan dit dus ook eenvoudig weten en erop vertrouwen dat niet met meer partijen gegevens uitgewisseld worden dan nodig. In de toekomst kan de patiënt dit zelf ook zien via een eigen inlogcode - maar dit hoeft alleen als de patiënt dat zelf wil.

Robuuste eenvoud. Naast beveiliging en bruikbaarheid is een belangrijke eis aan software op de Whitebox dat deze robuust is: Whitebox software moet altijd draaien en betrouwbaar zijn. Ook vinden wij een eenvoudige bediening en een goede integratie met het huisartssysteem belangrijk.

Privacyvriendelijk. Privacy by design betekent: alleen delen wat nodig is, alleen met die mensen die nodig zijn. Dus: alleen één-op-één communicatie met andere zorgaanbieders die iets met uw patiënt te maken hebben.

Toekomstvast. De Whitebox regelt koppelingen tussen het systeem van de huisarts en systemen van andere zorgverleners. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande standaarden en technieken. We zetten daarbij steeds in op de best mogelijke beveiliging. En als dat nodig is om de veiligheid te verbeteren, bepalen we zélf de standaard!