Informatie voor patiënten

De Whitebox is een systeem waarmee uw huisarts samen met u beslist welke gegevens met welke specifieke andere zorgverleners uitgewisseld worden. Uw huisarts doet dit door op een zeer veilige manier andere zorgverleners te autoriseren.

Het systeem werkt met een klein wit kastje, waarmee uw arts een andere zorgverlener toegang kan geven tot delen van uw medische dossier. De Whitebox is zo ontworpen dat uw huisarts, in samenspraak met u, volledige controle over de ontsluiting van uw gegevens heeft.

Met de Whitebox kunt u er zeker van zijn dat uw huisarts alleen datgene uitwisselt wat nodig is, alleen met diegenen waarmee dat nodig is, en alleen datgene wat met u afgesproken is.

Hoe werkt de Whitebox?

Met de Whitebox heeft uw eigen huisarts volledige controle over welke zorgverlener toegang krijgt tot uw patiëntengegevens. Uw gegevens blijven opgeslagen op de computer van uw huisarts. De toegangscontrole vindt plaats in de Whitebox, een klein wit kastje dat eigendom is van uw (huis)arts en in diens praktijk staat. Er is dus géén externe partij die de toegang tot uw gegevens bepaalt.

Een zorgverlener die van uw huisarts toegang heeft gekregen logt in met een speciaal pasje voor zorgverleners (een zogeheten UZI pas), die gekoppeld is aan de naam van die zorgverlener. Zij doen dat via een speciaal hiervoor aangemaakte URL. Deze kan alleen door de geautoriseerde zorgverlener worden gebruikt.

U spreekt zelf met uw arts af welke zorgverlener toegang krijgt. Alleen deze zorgverlener kan uw gegevens inzien of opvragen. Na autorisatie kan de geautoriseerde zorgverlener meerdere keren gegevens opvragen: u hoeft dus niet elke keer opnieuw toestemming te geven, maar éénmalig per nieuwe zorgverlener die toegang krijgt.

Moet ik toestemming verlenen voordat mijn gegevens worden uitgewisseld?

U zult vrijwel altijd om toestemming worden gevraagd voordat uw gegevens worden uitgewisseld via de Whitebox. Alleen als het echt noodzakelijk is - bijvoorbeeld in een noodgeval - mag uw arts gegevens (of bij de Whitebox: autorisaties) zonder toestemming doorgeven aan een andere zorgverlener.

Uw huisarts zal u mondeling of schriftelijk om toestemming vragen.

De uitwisseling is beperkt, en goed te overzien en goed te omschrijven. Daarom is de toestemmingsvraag vaak eenvoudig mondeling te stellen.

Uitgangspunt van de Whitebox is dat toestemming laagdrempelig is. Uw huisarts kan daarom gewoon met u bespreken of een zorgverlener toegang mag krijgen. Een autorisatie kan overigens ook tijdelijk zijn, dan vervalt de toegang automatisch na een bepaalde periode.

Worden mijn gegevens in de toekomst ook met andere zorgverleners uitgewisseld?

Uw (huis)arts heeft een beroepsgeheim en mag dus nooit zonder een zeer duidelijke reden of aanleiding (bijvoorbeeld spoed) zonder uw toestemming gegevens uitwisselen met een andere zorgverlener.

Van belang bij de Whitebox is dat het delen van informatie met een beperkt aantal zorgverleners gebeurt. Slechts wanneer nodig zal uw huisarts gegevens uitwisselen met een andere zorgverlener, waarbij de Whitebox ervoor zorgt dat relevante gegevens op veilige wijze opgevraagd kunnen worden.

Bij de Whitebox hoeft dus niet in één keer uw dossier of een deel daarvan voor heel veel andere zorgverleners tegelijkertijd opengezet te worden.

Hoe zit het bij toekomstige uitbreidingen en toestemming?

De Whitebox is op dit moment alleen geschikt om gegevens uit te wisselen met waarnemend artsen op de huisartsenpost. In de toekomst kan de Whitebox ook voor communicatie met bijvoorbeeld apothekers of medisch specialisten gebruikt worden. U kunt daar dan - op het moment dat dit relevant voor is - toestemming voor geven.

Maakt de Whitebox gebruik van de zorginfrastructuur (het Landelijk Schakelpunt)?

Nee, de Whitebox is een heel ander systeem dan het LSP. Het LSP is centraal, en toegang tot gegevens wordt buiten de arts om georganiseerd. De Whitebox is van de arts, en de arts regelt de toegang zelf.

Is het belangrijk dat mijn gegevens uitgewisseld kunnen worden?

Wanneer u medische hulp nodig heeft in de avonden, nachten, of weekenden, kunt u bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost terechtkomen. Voor het stellen van een diagnose of het starten van een behandeling is het soms van belang dat de waarnemer beschikt over informatie over uw gezondheid, allergieën en medicijngebruik. Als dit aan de orde is, zal de huisarts dit meestal zelf met u bespreken. Maar u kunt uiteraard ook altijd zelf bij uw huisarts navragen of dit voor u belangrijk is.

Wie op de huisartsenpost kan mijn gegevens inzien?

Een waarnemende huisarts op de huisartsenpost waarbij u een consult heeft kan uw gegevens opvragen en inzien. De waarnemend huisarts kan zichzelf geen toegang geven. U moet dus eerst toestemming geven aan uw eigen huisarts om uw gegevens opvraagbaar te maken voor de huisartsenpost.

Hoe geef ik toestemming tot het uitwisselen van mijn gegevens met de huisartsenpost?

U kunt mondeling toestemming geven tijdens een persoonlijk of telefonisch consult. Indien gewenst kunt u ook schriftelijk toestemming verlenen.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt te allen tijde uw toestemming weer intrekken bij de huisarts.

Welke gegevens wisselt mijn huisarts precies uit met de Whitebox?

De huisarts wisselt een ‘professionele samenvatting' uit met de huisartsenpost. Dit is een beknopte samenvatting van uw medisch dossier, waar alleen de meest belangrijke en meest recente gegevens zijn opgenomen, waaronder medicatie -informatie, allergieën en soms een verslag van de laatste consulten. Er zijn verschillende vormen van een professionele samenvatting (PS): de uitgebreide en de minimale PS. Bespreek met uw arts welke PS hij gebruikt.

U kunt de professionele samenvatting ook zelf inzien bij uw huisarts, en in overleg met uw huisarts bepalen welke gegevens hierin worden opgenomen.

Kan ik mede bepalen welke gegevens worden uitgewisseld, en welke niet?

Ja, u kunt met uw huisarts bespreken welke gegevens wel en niet zichtbaar zijn voor de waarnemer op de huisartsenpost. Dit kan ten allen tijde gewijzigd worden.

Kan ik mede bepalen met wie mijn gegevens worden uitgewisseld?

Ja. Uw toestemming bepaalt precies welke gegevens, wanneer en met welke zorgverlener mogen worden uitgewisseld. Wanneer u toestemming geeft voor het uitwisselen van uw gegevens met de huisartsenpost, weet u precies welke zorgverleners toegang hebben tot uw dossier: alleen huisartsen op de huisartsenpost.

Kan ik mijn medisch dossier inzien?

Bij uw huisarts kunt u inzicht krijgen in uw gehele medisch dossier en hiervan een uitdraai vragen. Tevens kunt u via uw huisarts inzicht krijgen in de informatie die via de Whitebox wordt uitgewisseld. Dit is een professionele samenvatting, de beknopte samenvatting van uw medisch dossier.

Hoe weet ik of mijn huisarts gebruik maakt van de Whitebox?

De huisarts zal u informeren wanneer hij uw gegevens aanmeldt via de Whitebox. Er zal informatie over de Whitebox beschikbaar zijn in de praktijk, en/of op de website van de praktijk. Vraag uw huisarts hierover.

Kan ik inzien wie mijn gegevens hebben opgevraagd?

U kunt, indien gewenst, bij de huisarts inzien welke zorgverlener uw gegevens op heeft gevraagd. U kunt inzien welke gegevens hij/zij heeft opgevraagd en het tijdstip van inzage. In de toekomst kan dit ook via uw eigen login op de Whitebox.

Hoe zit het in noodgevallen?

Veel huisartsen geven aan dat het meestal niet noodzakelijk is om gegevens in te zien bij een noodgeval. Wanneer dit bij u wel het geval is, kunt u dit met uw huisarts bespreken.

Hebben zorgverzekeraars of andere niet-zorgverleners toegang tot de Whitebox?

Nee, zorgverzekeraars en andere niet-zorgverleners hebben geen toegang tot de Whitebox. Het ontwerp is zodanig dat alleen zorgverleners die een autorisatie ontvangen, de betreffende gegevens kan opvragen en inzien.

Kan ik zien wie mijn gegevens heeft opgevraagd?

Elke raadpleging van de medische gegevens wordt opgeslagen in een zogeheten "logbestand" dat inzichtelijk is voor uw huisarts. U kunt deze gegevens bij uw arts opvragen. In de toekomst kunt u deze gegevens ook inzien via een eigen account op de Whitebox.