Nieuws over de pilot

Whitebox Systems in gesprek met huisartsenpost over ingebruikname

Januari 2018

De Whitebox pilot is afgerond met goede resultaten en positieve reacties van huisartsen en de huisartsenpost. We zijn nu in overleg met de huisartsenpost over hoe we het systeem in productie kunnen nemen. Momenteel wordt de laatste hand aan het pilot verslag gelegd en aan een aantal onderzoeken die als onderdeel van de pilot zijn uitgevoerd. Medio februari zal deze informatie publiekelijk gedeeld worden. We presenteren tegen deze tijd ook de vernieuwde website van Whitebox Systems. Nog heel even geduld dus!

Whitebox pilot update

September 2017

De Whitebox koppeling loopt inmiddels stabiel; sinds 10 juli worden huisartsen op de huisartsenpost -- óók als zij niet met een UZI pas ingelogd zijn -- geïnformeerd dat er een Whitebox dossier is als dat beschikbaar is. Uiteraard kan het ophalen van dit dossier alleen met een UZI pas, en alleen vanaf de huisartsenpost waar de patiënt bij is aangemeld, via de één-op-één geautoriseerde en beveiligde koppeling die de Whitebox kenmerkt. Medio oktober/november hopen we de pilot te kunnen afronden.

Nieuws pilot

Juni 2017

Na het oplossen van wat integratieproblemen met de post loopt de pilot weer goed. De kleinschalige en decentrale aanpak met end-to-end beveiliging wordt zeer gewaardeerd, en is voor huisarts en patiënt geruststellend. We hopen in november een evaluatie te kunnen afronden.

Verder is de Whitebox volop in ontwikkeling. We hebben belangrijke stappen gezet in de realisatie van technische mogelijkheden en in de uitbreiding met andere huisartsinformatiesystemen en HAP systemen, zoals MicroHIS en de Topicus HAP.

Nieuwe mogelijkheden en nieuwe koppelingen

Met de systemen van TetraHIS , die de pilot van begin af aan heeft ondersteund hebben we inmiddels een zeer goede koppeling. Er zijn nu mogelijkheden om de toegang tot uw eigen patiëntdossiers te vergroten met toepassingen zoals een visitelijst, waarmee de huisarts veilig op een smartphone of tablet patiëntgegevens kan inzien tijdens huisbezoek. Ook zijn er mogelijkheden voor onderlinge waarneming. Bovendien is een account ontwikkeld voor patiënten. Daarmee is zowel voor de huisarts als de patiënt precies in te regelen welke medische gegevens er te zien zijn.

Ook werken we deze zomer, ondersteund door de regiotafel, aan een oplossing voor medicatiebeheer tussen huisarts en apotheker.

Een belangrijke ontwikkeling is dat we sinds kort een koppeling met MicroHIS – een van de grootste HISsen in Amsterdam maar ook daarbuiten – kunnen realiseren. Via een veilige variant van Single Sign On (via een knop in het HIS) en een bestaande service van MicroHIS kunnen huisartsen snel en rechtstreeks patiënten aanmelden via Whitebox.Binnenkort zullen tien praktijken met MicroHIS aansluiten bij de pilot in Amsterdam om de nieuwe koppeling te testen. De gekozen systematiek is ook bruikbaar als laagdrempelige koppeling voor andere HISsen om met de Whitebox te koppelen.

Voor een uitbreiding van de pilot buiten Amsterdam wordt gewerkt aan een koppeling met Topicus HAP. Dit betekent dat Whitebox straks in vrijwel alle regio’s bruikbaar is, dus niet langer alleen in regio’s met Call Manager van CGM/Labelsoft.

Wij werken achter de schermen continu aan oplossingen voor een veilig en verantwoord gebruik van de uitwisseling van medische gegevens, waarbij naast de communicatiebehoefte van zorgverleners de privacy van de patiënt centraal staat.

Pilot afronding zomer 2017

Januari 2017

De afronding van de pilot met het Whitebox waarneemsysteem is uitgesteld tot komende zomer. Een aanpassing van het systeem op de huisartsenpost moet er voor zorgen dat alle artsen - ook diegenen die niet met een zogeheten "UZI pas" zijn ingelogd - weten dat er een Whitebox beschikbaar is, zodat meer artsen met de benodigde pas inloggen en daadwerkelijk Whitebox gegevens opvragen. Met de verlengde pilot willen we extra ervaring opdoen met het opvragen van Whitebox dossiers in de praktijk.

Pilot schaalt op

juli 2016

Recent heeft de Huisartsenkring Amsterdam het startsein voor daadwerkelijk gebruik van de Whitebox in de dienstpraktijk met zijn leden gedeeld:

"Vanaf 15 juli kan er gebruik worden gemaakt van de professionele samenvattingen (PS) van patiënten, die door de 20 TetraHispraktijken zijn aangemeld bij hun Whitebox. Het kostte meer tijd dan verwacht, maar de koppeling met Call Manager werkt nu stabiel. In tegenstelling tot het LSP (op dit moment) bent u om de PS'en van de Whiteboxhuisartsen in te zien wel verplicht om in te loggen in Call Manager met uw eigen UZI-pas."

Een verschil in de werking met het LSP is dat de arts expliciet ziet dat er een dossier wordt opgevraagd, middels een pop-up, en de bevraging ook kan annuleren.

De evaluatieperiode is door de vertragingen verlengd tot en met december van dit jaar.

Voortgang pilot

Maart 2016

Technisch werkt de Whitebox - en het zustersysteem dat nodig is op de HAP: de Hapbox - al een tijd prima. Het systeem draait al ruim een jaar op veel plekken en er zijn weinig storingen te melden. Echter, we kwamen erachter dat als een patiënt zowel een LSP dossier heeft én een Whitebox dossier, maar één van de twee dossiers werd getoond. De makers van Whitebox en de HKA vinden dit gedrag niet acceptabel: beide dossiers moeten beschikbaar zijn. Er is een verzoek om reparatie bij Labelsoft neergelegd. Zodra de oplossing klaar is hervatten we de pilot.

Gevolg is dat we de duur van de pilot tot minimaal na de zomer moeten verlengen. We kunnen namelijk pas "opschalen" als Whiteboxdossiers én LSP dossiers (via welke veelal informatie van apothekers te zien is) beiden zonder problemen op de post in te zien zijn.

Nawoord: de storing is begin van de zomer hersteld, en heeft geleid tot hervatting/opschaling van de pilot in de tweede helft van 2016.