Dit is de oude website van Whitebox Systems.

Whitebox systems heeft inmiddels een nieuwe website. Deze website wordt bewaard voor archiveringsdoeleinden. Alleen zaken zoals adresinformatie worden geactualiseerd.

Voor actuele informatie over de whitebox, ga naar https://whiteboxsystems.nl.

Sluiten

Met de Whitebox worden gegevens direct, één-op-één uitgewisseld met een andere partij. Het systeem is decentraal, dus zonder externe opslag of ontsluiting van gegevens. Door gebruik van beveiligde web technologie, kent de techniek geen begrenzing ten aanzien van met wie wordt uitgewisseld - in principe kan dit zelfs buiten Nederland. Alléén beveiliging begrenst de toegang. Dat maakt het systeem controleerbaar, veilig, en schaalbaar.

Uit de pilot met de Whitebox in Amsterdam blijkt dat het systeem eenvoudig in gebruik is (zie pilot release op de huidige website: https://whiteboxsystems.nl/pilot-resultaten)

Veilig en robuust

Betrouwbaarheid staat centraal: de Whitebox werkt met open-source technologie zoals Linux, geoptimaliseerd voor de Whitebox. Dit maakt het systeem robuust en veilig. Uw informatie wordt optimaal beschermd.

Controle door de arts

De Whitebox is ontwikkeld samen met zorgverleners. De zorgverlener staat aan het roer, dus de patiënt kan de zorgverlener direct aanspreken over de uitwisseling van patiëntgegevens. Dit schept vertrouwen, wat essentieel is binnen de arts-patiënt relatie.

Eenvoudig en betaalbaar

Goede beveiliging hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Door alleen dat te doen wat nodig is - veilige communicatie mogelijk maken - wordt het systeem betaalbaar, schaalbaar en zeer doeltreffend.

Wat is de Whitebox?

De Whitebox is een klein kastje in de praktijk van de huisarts. Met de Whitebox kunt u één-op-één toegang tot een dossier geven aan een andere zorgverlener. Deze zorgverlener kan rechtstreeks gegevens ophalen, zonder dat dit via een centrale component loopt. Zo kunt u heel gericht bijvoorbeeld een apotheker toegang geven, of een specialist, en niemand anders.

Een pilot in Amsterdam

De Whitebox wordt nu getest in Amsterdam, met een aantal huisartsen en de huisartsenpost. Hierbij wordt de bruikbaarheid van het systeem onderzocht, en wat patiënten en zorgverleners van het systeem vinden.

Nieuws

10 september gaan we 'live'.

Op 10 september verschijnt een artikel in Medisch Contact. Daarin wordt de Whitebox voor het eerst gepresenteerd. Ook deze website gaat dan live. Nieuws is te vinden via deze pagina.