Privacy policy

Whitebox Systems staat voor privacy. En voor eenvoud. Dit ziet u terug in onze privacy policy.

We verzamelen niet meer gegevens dan nodig, en gebruiken deze gegevens alleen voor het daarbij aangegeven doel.

Wij delen deze gegevens nooit met derden, tenzij voor een specifiek, expliciet van tevoren aangegeven doel.

Cookies

Whitebox Systems maakt niet of zo min mogelijk gebruik van cookies. Voor de webshop worden cookies gebruikt om het koopproces (van pagina tot pagina) intern te stroomlijnen. Whitebox Systems gebruikt nooit cookies van derden waarmee zij uw webgedrag - bijvoorbeeld het gebruik van deze website in samenhang met uw gebruik van andere websites - kunnen tracken, of om uw surfgedrag te tracken.

Gebruik persoonsgegevens

Whitebox Systems gebruikt eventuele persoonsgegevens of op de persoon herleidbare gegevens die zijn aangeleverd via de website alléén intern voor de doelen die beschreven zijn op de site. Tenzij u daar voor een expliciet omschreven doel uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven zullen gegevens nooit met derden gedeeld worden.

Transparantie

De website bevat een inlogsysteem waarmee klanten hun gegevens kunnen inzien, en wanneer nodig kunnen corrigeren. Indien er vragen zijn over eventuele aanvullende gegevens - die bijvoorbeeld buiten de website om in de klant-leverancier relatie zijn verzameld - kunnen deze altijd gesteld worden via support@whiteboxsystems.nl . U heeft altijd recht op inzage in, correctie van, of verwijdering van gegevens zolang dit niet door wetgeving belemmerd wordt.

Aanpassingen aan deze policy

Whitebox Systems voorziet niet dat deze privacy policy wordt veranderd. Maar mocht de essentie van deze privacy policy toch veranderen, dan zal dat niet eerder gebeuren dan nadat alle klanten / betrokken personen hierover persoonlijk (per email) zijn geinformeerd.