Over Whitebox Systems

De Whitebox wordt geproduceerd door Whitebox Systems. Opgericht als spin-off van de Universiteit van Amsterdam (UvA), richt Whitebox Systems zich op het realiseren van privacyvriendelijke en veilige communicatiesystemen voor de zorg.

Achtergrond en missie

Het bedrijf Whitebox Systems is in 2013 gestart door (UvA) beveiligingsonderzoeker Guido van 't Noordende. Samen met aantal gedreven ontwikkelaars zoekt hij dagelijks naar praktische, veilige oplossingen voor communicatie in de zorg.

De missie van Whitebox Systems is om eenvoudige, veilige en privacy-vriendelijke oplossingen te vinden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Vanaf de basis zijn privacy en beveiliging kernbegrippen bij het ontwerp van de systemen die Whitebox Systems produceert.

Bescherm medische privacy

Medische privacy is een groot goed. Het waarborgt de toegankelijkheid van de zorg. De zorgverlener heeft een wettelijke dossierplicht en een medisch beroepsgeheim, en de (huis)arts is meestal letterlijk het beginpunt van communicatie met andere zorgverleners en met de patiënt.

Veilig op elke schaal

Whitebox Systems vindt dat de patiënt samen met zijn zorgverlener een op de persoon afgestemde afweging moet kunnen maken tussen en beslissingen kunnen nemen over het soms delen van gegevens enerzijds, en het beschermen van privacy anderzijds.

Met de Whitebox worden gegevens direct, één-op-één uitgewisseld met een andere partij. Het systeem is decentraal, zonder centrale, onveilige externe opslag van gegevens. Door gebruik van beveiligde web technologie over het internet, kent de techniek geen technische begrenzing ten aanzien van met wie wordt uitgewisseld - alléén beveiliging begrenst de toegang. Dat maakt het systeem niet alleen controleerbaar en veilig, maar ook zeer schaalbaar.